Informationen zu Slowenen in Kärnten

Naslovi

Generalni konzulat Republike Slovenije

http://celovec.konzulat.si

Narodni svet koroških Slovencev

http://nsks.at/deutsch/

ZSO, Zveza Slovenskih Organizacij

http://www.slo.at

Dvojezično šolstvo na Koroškem (Deželni šolski svet)

http://www.2sprachigebildung.at/

Zvezna gimnazija in zvezna realna gimnazija za Slovence

Professor-Janezic-Platz 1  9020 Klagenfurt am Wörthersee, Telefon: 0463-333530

Dvojezična trgovska akademija

http://www.hak-tak.at

Glavne šole oz. nove srednje šole

http://www.2sprachigebildung.at/#hauptschulen

Ljudske šole

http://www.2sprachigebildung.at/#volksschulen

Slovensko šolsko društvo v Celovcu

http://www.mladinskidom.at

Mohorjeva družba

http://www.mohorjeva.at